21.2.12

Så bryter vi ungdomsarbetslösheten

Idag skriver Alliansens fyra ungdomsförbund i SvD att Las försvårar för unga i arbetslivet. http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/sluta-diskriminera-oss-unga_6870055.svd
Så är det säkert, men vi på Fryshuset tänker att det ska mer till än att ändra den lagstiftningen för att bryta ungdomsarbetslösheten. Den 9 februari skrev jag på Miljöpartiets partiprogramsblogg om hur vi ser att samarbete mellan olika sektorer är den enda vägen framåt för att på riktigt säkerställa en långsiktig etablering för unga på arbetsmarknaden. Här kommer texten igen, i en något längre version.
 
Vilket Sverige vill vi ha 2025?
Vi vill ha ett Sverige där inga ungdomar står utanför våra system. Ett Sverige där tredje sektorn innefattas i begreppet trygghetssystem. För att det är enda sättet att nå alla ungdomar. Vi har ungdomarnas förtroende, nätverken med arbetsgivare och möjlighet driva värdestyrda verksamheter där vi kan ta hänsyn till alla individer.

Respektfulla möten
Nio av tio ungdomar i åldern 16–25 år, uppger i en ny undersökning från Novus  att bristen på arbetslivserfarenhet är det främsta hindret för att få jobb. Alla resurser behövs för att vi ska kunna ge ungdomar en ärlig chans att etablera sig på arbetsmarknaden, så samarbete är ett måste.
Ge oss möjligheten att vara det nätverk och den referens som många ungdomar saknar idag. Ge oss mandat att samarbeta på riktigt med stat och kommun och inte bara på deras villkor utan på ett sätt där vi använder alla parternas potential – där tredje sektorn kan bidra med det vi är bäst på; bemötande, motivation, att bygga utifrån värderingar, arbeta på individnivå och använda våra kontakter och nätverk.
Projektet ”Unga in” som arbetar med unga som varken studerar eller arbetar, som ligger på Fryshuset är ett exempel på ett framgångsrikt samverkansprojekt där många unga haft sin första kontakt med arbetsmarknaden.


Omvänt mentorskap
Fryshuset har kontakt med många företag som vill bidra men som behöver kunskap om målgruppen för att se den kompetens som finns.  Vi undersöker möjligheterna att starta ett bemanningsföretag som ska erbjuda den informella och formella kompetens som unga har idag. Vi vet att arbetsgivare efterfrågar egenskaper mer än formell kunskap i många fall - drivkraft och social kompetens är ofta viktigare än ett gymnasiebetyg och här kan vi bidra med mötesplatser och kunskapsspridning för att föra samman unga och näringslivet. Varför inte starta ett omvänt mentorprogram där unga kompetensutvecklar näringslivet? Det är ju de som är framtidens anställda.


Flera vägar till framgång
Vi startar verksamhet i förorten eftersom vi ser att vi måste finnas på plats där de unga är om vi ska nå dem, där har vi redan lokala nätverk genom verksamheter som Lugna Gatan och Hitta rätt. Ungdomarna vet inte alltid vad Fryshuset gör, men de vet att det är något bra - att det är en organisation som står på deras sida. Många har inte förtroende för myndighet och kommun. Men de kommer till oss.

Ge oss möjlighet att starta upp verksamheter tillsammans med stat, kommun och näringsliv; vi har färdiga program som kan sjösättas direkt med utbildning kring social kompetens för ungdomarna och direktkontakt med arbetsgivare. Vi har alla möjligheter att lyckas om vi gör det tillsammans. Men vi behöver också handlingsfrihet för att göra det på bästa sätt för ungdomarna. Vi behöver finansiering och långsiktiga samarbeten.

 Mod till förändring
Ta med oss i tredje sektorn i arbetet mot ungdomsarbetslösheten.
Och ta med skolan, bygg broar mellan skola och arbetsliv, och släpp aldrig de som hoppar av skolan eller inte påbörjar gymnasiet. För idag är den enda gemensamma faktorn för de som riskerar långvarig arbetslöshet att de saknar slutbetyg i gymnasiet.

Glädjande nog pågår ett arbete med att hitta nya former för uppföljningsansvaret i Stockholm stad när arbetsmarknadsförvaltningen går in med resurser för att hitta dessa ungdomar och även utveckla aktiviteter för dem. En annan positiv insats är ungdomsanställningarna, som ger unga med försörjningsstöd möjlighet till praktik och arbete under sex månader. Och i år finns även möjlighet för vissa unga som ingår i uppföljningsansvaret och alltså är under 18 år att ta del av dessa anställningar. I arbetsgruppen kring detta återfinns medarbetare från Unga in – ett sätt att direkt omsätta erfarenheter av projektet i kommunen. Och Arbetsförmedlingen har precis introducerat det kartläggningsmaterial som Unga in tagit fram i den ordinarie verksamheten nationellt. Det ä visar på vad samarbete kan åstadkomma.
Men det behövs mer än så.


Agera direkt

Ungdomar som vill arbeta finns, ungdomar som vill återgå till skolan finns, förutsatt att det finns andra former än den traditionella, kunskap om bemötande och respekt finns – för det är inte svårare än att bemöta andra som du själv vill bli bemött, metoder, utbildningspaket och verksamheter att arbeta tillsammans med finns också.

Så vad står i vägen?
Ungdomarna är allas våra ungdomar, inte statens, kommunens eller tredje sektorns. Tillsammans kan vi åstadkomma ett Sverige där inga unga står utanför våra system.


1 kommentar:

  1. Bra inlägg Ellen- "Glädjande nog pågår ett arbete med att hitta nya former för uppföljningsansvaret i Stockholm stad när arbetsmarknadsförvaltningen går in med resurser för att hitta dessa ungdomar och även utveckla aktiviteter för dem. En annan positiv insats är ungdomsanställningarna, som ger unga med försörjningsstöd möjlighet till praktik och arbete under sex månader. Och i år finns även möjlighet för vissa unga som ingår i uppföljningsansvaret och alltså är under 18 år att ta del av dessa anställningar. I arbetsgruppen kring detta återfinns medarbetare från Unga in – ett sätt att direkt omsätta erfarenheter av projektet i kommunen. "

    Jag är stolt och glad över att få vara delaktig i utvecklingsarbetet gällande uppföljningsansvaret 16-19 år samt att vi börjar hittar vägar att samarbeta, kommun-AF-tredje sektorn. Vi hjälps åt för att ge våra ungdomar sysselsättning och ser till att de förs in i systemen.
    // Veronica SYV Arbetsmarknadsförvaltningen/Unga In

    SvaraRadera