17.12.10

Reflekterande frågor för att få syn på egna värderingar

Arbetet med jämställdhetsintegrering är komplext och mängder av frågor kommer rätt snabbt när man börjar se på verksamheten.
Hur kommer det sig att det är fler killar än tjejer i vårt projekt som har fått jobb? Vi har siffrorna, det är analysen som är nästa steg. Vår uppgift är att lägga dem på varandra som ett raster och se vad som framträder.
Ger vi alla samma förutsättningar när de kommer till oss? Bemöter vi dem likadant? Får de samma tid, samma tips, samma coaching? Vad innebär det att vara flexibel i bemötandet och är vi det utifrån ett jämställdhetsperspektiv?

Jag började med att fundera på en sorts värdegrund för oss i det här arbetet, men det blev snabbt diffust hur det skulle hjälpa oss i vårt konkreta arbete. Formuleringar som "Alla ungdomar som kommer till oss ska bemötas med respekt" och  "Vi ska inspirera dem och visa på möjligheter" är självklart viktiga som värdegrund i vårt arbete. Men konkret?

Om vi istället ställer oss själva frågor som är självreflekterande efter våra möten? Min erfarenhet från den coachutbildning från COPA jag har är att den här typen av självreflekterande frågor starkt bidrar till det egna lärandet och att det är ett bra sätt att nå just ens egna värderingar. För parallellt med det kvantitativa jämställdhetsarbetet när vi räknar tid, resurser, antal personer etc så pågår det kvalitativa arbetet. Detta kan vara ett sätt för alla medarbetare att börja med det.
Nedanstående frågor är delvis direkt tagna från COPAs utbildningsmaterial.

* Vilka föreställningar om kön kom till uttryck i mötet/påverkade mötet? (Mina egna och den jag mötte.)

* Behandlade jag på något sätt denna person annorlunda p g a kön, etnicitet, sexualitet, ålder eller funktionshinder?

* Vad är jag mest nöjd med i mötet?

* Vad lärde jag mig om mig själv?

* Vad kan jag göra annorlunda nästa gång?

Jag lovar, det är kraftfulla frågor som bidrar till kunskap om sig själv. Dessutom sätter de fokus på det egna lärandet och även på vad man själv är nöjd med.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar