6.12.10

Välkommen...


...till min blogg om jämställdhetsintegrering.
Jag söker med ljus och lykta efter er som jobbar konkret med jämställdhetsintegrering. Ni som har erfarenhet, tips och råd, ni som vill diskutera metoder. Jag vill ha mer än snygga dokument, jag vill veta mer om hur man kan jobba med bemötande och värderingsfrågor. Jag vill veta allt som är värt att veta. Så jag kan lyfta in det i min egen verksamhet och tipsa vidare och föra en dialog här på bloggen.
Var får ni er inspiration? Hur gör ni konkret i vardagen? Hur tolkar ni statistiken, hur gör ni analysen? Hur arbetar ni kvalitativt?

”I Sverige är jämställdhetsintegrering den huvudsakliga strategi som används för att uppnå de jämställdhetspolitiska målen. Jämställdhetsintegrering innebär att beslut inom alla politikområden ska präglas av ett jämställdhetsperspektiv.” Så står det på Regeringskansliets sida. Och samma sak gäller vårt projekt Unga in; jämställdhetsperspektivet ska genomsyra hela verksamheten.
Som ett ESF projekt så måste vi arbeta med detta och syftet med den här bloggen är att dela erfarenheter och konkreta tips kring hur man kan jobba jämställdhetsintegrerat. 
För det är svårt att hitta konkreta tips. Många projekt har fluffiga dokument men inget att berätta när man ställer konkreta frågor om den dagliga verksamheten.
Sen finns det bra metoder att ta hjälp av, som Jämstödspraktikan t ex. Men därifrån till det konkreta arbetet är det ett visst glapp. Iallafall vad jag hittat hittills. Motbevisa mig gärna.
Vi kan väl hjälpas åt med det här? Hör av dig till mig om du har idéer, erfarenheter, tips. Jag är intresserad av allt, speciellt av det som är konkret.

Väl mött!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar