25.5.11

Fråga unga vad de vill

Ibland kan det enkla vara det rätta. Som när man undrar hur ungdomar tänker, vad de vill och varför de inte gör som vi vuxna tycker de ska göra. Fråga dem.
Det är det enklaste, mest effektiva och intressanta sättet för att förstå det vi inte förstår. Som Ulf Stenberg, Teater Fryshuset uttryckte det: -Vuxenvärlden tycker att ungdomar gör dumma och rent idiotiska saker. De tycker att ungdomar gör irrationella val i en rationell värld. Men vi försöker vända på det. Det kanske istället är rationella val i en irrationell värld för dessa ungdomar. 

Fråga dem och lyssna på svaren. Fråga dem vad som får dem att vilja gå upp på morgonen, vad som ger dem driv och motivation, vad som gör de glada, vad de är rädda för. vad de saknar i skolan och vad de drömmer om. Fråga dem och du får svar.
Och att fråga dem, det har varit en viktig del i Fryshusets treåriga turné runt om i Sverige, Fryshusandan.
Idag kl.15.00  hålls en debatt på Fryshuset med utgångspunkt från de slutsatser som dragits under tiden med Fryshusandan med bland andra Lena Adelsohn Liljeroth, Kulturminister, Inger Asching, biträdande GD på Ungdomsstyrelsen och självklart, ungdomar. Välkomna hit!

Och i Svenska Dagbladet, Brännpunkt idag skriver bland annat Lena Adelsohn Liljeroth, Kulturminister, Johan Oljeqvist, VD Fryshuset och Petter, artist, om vikten av att lyfta in ungdomar i beslutsprocesser och bryta stuprören  mellan offentliga, ideella och privata verksamheter. Erfarenheter gjorda under det treåriga projektet när Fryshuset besökt 120 svenska kommuner.

”En viktig slutledning från Fryshusandans resultat är att dyra verksamheter och reformer inte tycks vara nödvändiga för att förbättra livsvillkoren för Sveriges unga (i synnerhet unga som befinner sig i destruktivitet och utanförskap), att relativt enkla förändringar skulle räcka och att lösningarna främst handlar om mentala och praktiska förändringar hos vuxna.
Andra slutsatser är att ungdomarna behöver meningsfulla mötesplatser och lyssnande, närvarande vuxna. Ingen rocket science alltså.

Läs hela debattinlägget om Fryshusandan här http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/unga-vill-ha-battre-kontakt-med-vuxna_6193209.svd

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar