25.5.11

Vuxnas främsta uppgift är att komma med nya perspektiv

Paneldebatten på Fryshuset som var kopplad till debattartikeln på Brännpunkt i Svenska Dagbladet idag handlade om resultatet från Fryshusandan, Fryshusets treåriga turné till 120 kommuner runt om i hela Sverige. http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/unga-vill-ha-battre-kontakt-med-vuxna_6193209.svd
Panelen, som bestod av Lena Adelsohn Liljeroth, Kultur- och idrottsminister, Johan Oljeqvist, VD Fryshuset, Camilla Keller och Karin Pihl från Fryshusets gymnasium, Aram Bahram,  Beatrice Clark och Ulf Stenberg från Fryshuset samt Micke Björk från Åre diskuterade bland annat mötesplatser och goda förebilder för unga.
En viktig del av Fryshusandan är en dag med processmetoden Open Space. Ungdomar och vuxna i kommunen får chansen att prata om fyra olika områden som rör kommunen: vad som är bra i kommunen, som skola, fritid etc, vad om inte är bra, vad man inte pratar om och vad som inspirerar. Dels var grupp för sig och sedan ihop - något som skapar möten mellan ungdomar och vuxna som annars inte skulle skett.
-  Det mest anmärkningsvärda med det vi sett i Fryshusandan är att det ser lika ut i hela landet, storstad, småstad, landsort, norr och söder, säger Johan Oljeqvist. Det är glädjande för det betyder att vi visst kan arbeta nationellt!
Johan Oljeqvist, VD Fryshuset
Tydligt framgår att unga saknar mötesplatser. Så vad är en bra mötesplats? Camilla Keller svarar eftertänksamt ”Jag har så lite erfarenhet av det så jag vet inte. ” Men när frågan lyftes utifrån vad man önskade kom svaren.
- Ungdomsgårdarna måste ha öppet längre, säger Aras 14 år.
- Jag vill ha fler vuxna omkring och det ska vara svårare att få tag på alkohol, säger Camilla 18 år
- Det ska vara platser där man kan vara sig själv och bli överraskad, säger Lena Adelsohn Liljeroth.
Micke Björk nämner verksamhet i Åre där chefen sa ”Jag förstår inte varför de vill vara här, eller vad de gör, men uppenbarligen funkar det”, som en utgångspunkt till att verksamheten nu har kommunalt stöd. Ulf Stenberg, Teater Fryshuset, är inne på samma spår - att verksamheterna ibland måste vara organiska och tillåtas växa där de kanske inte alltid förväntas vara.
- Om det funkar, man vet inte varför men det gör det, då är det väl där man ska gå in och stötta. Lägg resurserna där!
Beatrice Clark, Camilla Keller, Karin Pihl, Aras, Inger Asching
Rapporten från Fryshusandan visar att 60 % av de mötesplatser som finns idag inte är relevanta för de unga.
Återigen, vi måste lyssna på de unga själva vad de vill. Och som Ulf och Micke säger, vara lyhörda för det som funkar även om det är oväntade lösningar för oss vuxna.

Och, som Karin Pihl som går tredje året på Fryshuset gymnasium säger:
- Vuxnas främsta uppgift är att komma med nya perspektiv. Därför behövs de där de unga finns.
När samtalet ska sammanfattas med att alla ska svara på frågan vad som är viktigast att gå vidare med, då återkommer ord som lyssna, lyhördhet och relationer. Liksom att mötesplatserna kan se helt olika ut.
- Man kan inte generalisera gruppen unga som om alla 1, 2 miljoner mellan 13-26 år är lika, säger Inger Ashing från Ungdomsstyrelsen. Det behövs många olika sorters mötesplatser där de unga kan känna sig trygga, säger hon och nämner hbtq ungdomar som ett exempel på en grupp som upplever mycket otrygghet.
Inger Ashing, Ulf Stenberg, lena Adelsohn Liljeroth
Många viktiga saker kom upp under samtalet, mycket har diskuterats förut men kanske oftare mellan vuxna än mellan vuxna och ungdomar. Apropå att prata med ungdomarna istället för om dem -  fråga dem vad de vill så får vi svaren. Ta med dem i beslutsfattande och i att bygga upp verksamheter så ökar chansen att det blir platser där de vill vara. Vuxna som är mogna uppgiften att vara förebilder är viktiga och ungdomarna saknar dem på sina egna arenor. Vi har förstås alla ett ansvar, precis som Samir i publiken påpekar: ”Det är allas våra barn, vi måste gå ut på gatorna!”
Och i sann Fryshusanda får Johan Oljeqvist sista ordet:
- Det viktigaste är att vi är lyhörda och att vi agerar på det vi hör i dialog med de unga.
Och just det ska vi (fortsätta) göra.

Läs också intervjun med 14-åriga Aram Bahram som skriver hiphop poesi: http://www.fryshuset.se/Fryshuset/reportage.aspx?Eid=1953 
och för mer info om paneldebatten och videoklipp: http://www.fryshuset.se/Fryshuset/nayanews.aspx?EId=2043
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar