4.5.11

Presenterar stolt seminariet i AlmedalenSå kan jag stolt presentera en första version av frågeställningar och panel på mitt seminarie i Almedalen i år! Vill du se mer av hela programmet? Här kan du söka efter alla programpunkter, även Fryshusets.


Individuellt = jämlikt. Eller?
”Bara vi behandlar alla unga vi möter individuellt så är det också jämlikt”. Eller är det det?
Seminariet är ett reflekterande samtal mellan panel (och publik) kring hur vi ska jobba med ett likabehandlingsarbete i verksamheter med unga.
Kan ett sätt att göra arbetet framgångsrikt på lång sikt vara att koppla det närmare ett värdegrundsarbete?
Med utgångspunkt från verksamheter som arbetar med frågorna på olika sätt tittar vi också på hur vi kan gå från ord till handling.

Frågorna rör följande områden:
Hur kan vi bemöta jämlikt?
I ”Kön, klass och platsanvisning” visar Ulla Rantakeisu på många olika strukturer som resulterar i att ungdomarna behandlas olika - hur kan vi arbeta även om vi är en del av strukturerna?
Kan ett sätt för långsiktigt likabehandlingsarbete vara att koppla det närmare ett värdegrundsarbete i verksamheten?
Värdegrundsarbete och likabehandlingsarbete är båda lönlösa om det inte omsätts i handling. Hur kan vi koppla ihop dessa och samtidigt gå från ord till handling?

Medverkande:
Moderator: Ellen Landberg, Fryshuset/Unga in
Enikö Koch, Tema Likabehandling
Carita Juselius, COPA
Alán Ali, Elektra/Fryshuset (förhoppningsvis)
Inbjuden att medverka: DO
Inbjuden att medverka: RFSL
Projektmedarbetare i verksamhet som jobbar med flera diskrimineringsgrunder


Alla kommentarer välkomna här eller via mail ellen.landberg@fryshuset.se


För övrigt...
...så verkar dokumentären "Tjejer typ tolv" som går i svt 8 maj vara intressant.
"Det jobbiga är att inte vara i mitten. Det är dit alla vill, till mitten. Utom några som vågar balansera på kanten."


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar