Om bloggen och värdefrågor

Jag jobbar på Fryshuset och är ansvarig för arbetsmarknadsfrågor här i huset. Jag ansvarar också för jämställdhetsintegreringen av ett projekt som heter Unga in och som ligger på Fryshuset i Stockholm. Det här projektet ska ta fram nya metoder för att hjälpa ungdomar som står långt ifrån arbetsmarknaden närmare jobb och om de visar sig framgångsrika så ska de eventuellt implementeras i (bland annat) Arbetsförmedlingens ordinarie verksamhet.

Den här bloggen kom till inom ramen för arbetet i Unga in. I arbetet med jämställdhetsintegreringen ville jag skapa dialog och erfarenhetsutbyte, hitta inspiration och konkreta tips på hur man kan jobba med jämställdhet i verksamheter.

Sedan dess (november 2010) har bloggen utvecklats och handlar nu om jämställdhet, jämlikhet och värdefrågor i ett större perspektiv. En del av inläggen rör verksamheten på Fryshuset, andra inte alls. men det som förenar allt jag skriver om här är värderingar.
För en bra värdegrund är helt centralt på Fryshuset och i mitt liv överhuvudtaget.

Mina egna kärnvärderingar är. Mod, respekt och glädje.

Fryshusets värdegrund är som följer:

Fryshuset har en enkel övertygelse: uppmuntran, förtroende, ansvar och kunskap bygger självkänsla och lyfter fram människors inneboende kraft.

Fryshuset lyssnar in vad som händer i samhället och agerar direkt. Vi är inte rädda för det som är nytt och okänt. Vi mobiliserar krafter där andra bara ser problem. Vi prövar oss fram, korrigerar och förbättrar ständigt våra metoder

Fryshuset genomsyras av ett socialt ansvarstagande som utgår från individens behov. Här står dörren alltid på glänt för den som vill engagera sig och utvecklas, oavsett bakgrund.

Vi tror på respektfulla möten människor emellan där lusten att delta och gemensamma intressen överbryggar alla motsättningar, minskar olikheter och ökar förståelse.


Till sist, för säkerhets skull: Det som skrivs här kommer från mig som person och är inte på något sätt Fryshusets eller någon annans officiella hållning. 
Välkommen!