29.11.11


Idag lärde jag mig följande:
Det är lätt att debattera utifrån värderingar, det finns inget hotfullt i nåt då. Publik, andra paneldeltagare och debattörer kan säga vad som helst. Det rubbar inte det minsta. För jag lever mina värderingar och förmedlar dem.

Om man agerar utifrån värderingar är allt möjligt.
Och min tes förstärktes ytterligare: regelstyrd är motsatsen till värderingsstyrd.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar