6.7.11

Nordisk jämställdhetskonferens 2013Sveriges kvinnolobby hade av tradition sitt mingel i Länsstyrelsens vackra trådgård under måndagen. Vi var där och lyssnade på landshövdingen själv som pratade om att det var roligt att trädgården blivit något av en feministisk mötesplats, även om det är många andra event där under veckan. Länsstyrelsen har ju ett uppdrag att arbeta för ett jämställt Sverige och förverkliga jämställdhetspolitiken och hon berättade stolt att Gotland bland annat är bäst på kvinnligt företagande.
Efter henne följde en rad av starka kvinnor som jobbat länge med frågor som rör jämställdhet. Gertrud Åström, som är ordförande i Sveriges kvinnolobby (Skl) som var huvudtalare ställde frågan om vad vi har åstadkommit egentligen sedan Being 1995?
-          Nu är det dags att spänna musklerna och hetsa upp sig! För hur ser världen ut egentligen? Ska man hetsa upp sig så är det bäst att systematisera det så därför har vi dragit igång ett systematiskt arbete för att systematiskt titta på vilka som är de viktigaste punkterna i Being 1995. Ska vi hålla oss till de tolv punkterna eller har världen förändrats så mycket att vi bör bryta det och se vidare?
Det är applåder och skratt när hon pratar om att det är dags att hetsa upp sig på ett kontrollerat sätt. Här är nån som vet vad hon pratar om och har pondus nog att se vidare från FNs överenskommelse.
-          Jämställdhetsfrågor är viktiga frågor för världens utveckling och det är vi som måste driva det här och nu!
Och så berättar hon att de siktar mot att ordna en nordisk konferens för att diskutera frågorna – 30 000 deltagare ska det vara. Ännu vet de inte var och exakt när, men en världskonferens ska det bli. Så nu finns det en arbetsgrupp på Skl som jobbar med det här och skicka in era bästa förslag dit.
Det var ett mycket inspirerande mingel och tal och vi gick stärkta av engaemang vidare till nästa seminarie.

1 kommentar: