22.7.11

Mansrollsdiskussion i total avsaknad av maktperspektiv

Under försommaren har både Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet haft serier om den nya mansrollen. Artiklar som borde vara intressanta och aktuella har mest känts som...ja vad? Som gamla och ointressanta, icke aktuella och förenklade. Många har kommenterat dem och Josefin Carnolf skriver på Newsmill en artikel som sätter fingret på vad det är som så helt saknats i serierna; maktanalysen.

"Konflikten handlar om något mycket mer reellt och relevant, och nu kommer vi tillbaks dit där vi började, det vill säga till den felaktiga föreställningen om att kvinnor som grupp skulle åtnjuta lika stora rättigheter och möjligheter som män i Sverige 2011. Grundantagandet lider av en total avsaknad av ett maktperspektiv." skriver Josefin Carnolf.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar