4.7.11

Gudrun Schyman hälsar

"Det finns inte en fråga som är viktigast inom jämställdhet", säger Gudrun Schyman på mingel hos Fi!.
Hon fortsätter med att prata om att jämställdhet är en maktfråga i hela samhället och att det är ett kunskapsområde som är föraktat idag.
Hon pratar sen om en enskild fråga som kan göra skillnad - föräldraförsäkringen. Rubbar man den och gör den individuell så kan det ge stora följdeffekter.
Hon menar att det är viktigt att det inte ses som ett riskprojekt för kvinnor.

Tack Gudrun!


1 kommentar: