25.3.11

Från toleranspedagogik till normkritisk pedagogik. Eller?

Veckans andra konferens om jämställdhetsintegrering i regi av ESF jämt handlade till viss del om uppföljning och utvärdering. Det mest intressanta av förmiddagens pass var genomgången av hur man har ett normkritiskt perspektiv i sitt likabehandlingsarbete. Det visade sig att i början på 2000-talet så var det ett ganska nytt begrepp och arbetet att röra sig från toleranspedagogik till en normkritisk pedagogik började. Det vill säga från att hitta metoder för att skapa empati, förståelse och tolerans för de som diskriminerades till att istället se på de normer och maktstrukturer som skapar själva diskrimineringen.
Så långt är allt väl, men som jag skrev tidigare, så visar ju Tema Likabehandlings genomgång av ESF projekt att övervägande del just jobbar för att förändra individen och inte strukturer. Och det är faktiskt samma sak.
Här har vi alla ett stort ansvar att förändra denna struktur. Vi som jobbar med ESF-projekt har ju förmånen att kunna ta hjälp av processtöd i t ex jämställdhetsintegrering och tillgänglighet för analys och praktiska råd. Och den dagen jag ska vara med och ansöka om ett nytt projekt ska jag absolut använda dem redan inför projektansökan för att få hjälp med att se blinda fläckar. För det här kan verkligen vara en sådan, med all god vilja blir det ändå fel.
På konferensen träffade jag också en representant från ett metodutvecklingsprojekt som tagit in en imam i verksamheten bland annat som en del av jämställdhetsintegreringen. Hon kommer inom kort förhoppningsvis berätta mer om det här på bloggen.
En annan sak som är på gång är ett antal frågor som kommer gå ut till alla åtta ESF processtöd som jobbar med jämställdhetsintegrering i landet. Vilken är den vanligaste frågan de möter när de är ute t ex?

Och på tal om på gång så boka in dessa två datum:
14 april är det halvtidskonferens för Unga in. Fokus kommer vara hur vi kan arbeta med arbetsgivare för att hjälpa unga utanför systemen till etablering på arbetsmarknaden. I den frågeställningen ligger ju även en jämställdhetsaspekt eftersom arbetsmarknaden är så starkt könssegregerad. Anmälan sker via en länk som du kan nå här.
5 juli kl.12.30-13.30 genomför Fryshuset ett seminarie i Almedalen kring frågan i vilken utsträckning ett framgångsrikt likabehandlingsarbete hänger ihop med värderingsfrågor i organisationen/på företaget. Vi vill även lyfta bra exempel på sådant arbete, har ni tips kring detta hör gärna av er.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar