8.3.11

Gör det jämt i praktiken!

Hur skulle man t ex jämställdhetsintegrera industrin? Arbetsplatser som till stor utsträckning är enkönade? Kan man jämställdhetsintegrera dem? Och när vi började prata, alla idéer och frågeställningar som kom. Som industrin tex; är arbetstider och arbetsuppgifter planerade efter att även män ska kunna vara föräldralediga och/eller hämta barnen?

Detta var ett inlägg som gästbloggare på  Tema Likabehandling, men inläggen går inte att nå längre, därför kommer de inklippt här istället.Olika frågeställningar beroende på sektor
För mer konkreta frågeställningar, tips och redogörelser om hur man arbetat med jämställdhetsintegrering i praktiken och då inte specifikt skola, som jag nämnde i förra inlägget, kan jag rekommendera  magasinet ”Gör det Jämnt i praktiken”http://gordetjamt.vgregion.se/sv/Ovriga-sidor/Gor-det-jamt/Bestallning-av-publikationer/Bestallning-av-foldermagasin/ där man kan läsa om hur tio offentliga verksamheter i Västra Götaland har arbetat.
Det är ju så spännande! Bara att se hur olika frågeställningarna är om det rör jordbruket, vården eller skolan. Det pratade vi också om, jag och min lärarvän, alla dessa olika sektorer och arbetsplatser som skiljer sig åt så mycket. Hur skulle man t ex jämställdhetsintegrera industrin? Arbetsplatser som till stor utsträckning är enkönade? Kan man jämställdhetsintegrera dem? Och när vi började prata, alla idéer och frågeställningar som kom. Som industrin t ex; är arbetstider och arbetsuppgifter planerade efter att även män ska kunna vara föräldralediga och/eller hämta barnen? Vilket språk använder man i enkönade verksamheter, främst kom vi att tänka på mansdominerade arbetsplatser där det råder en machokultur, men det gäller säkert också kvinnodominerade arbetsplatser. Vad krävs för att bryta normen på en arbetsplats om man inte tycker att man vill ha det så som det är? Ja, och så vidare.
Det finns ju hur mycket frågor som helst, och när man läser ”Gör det jämt i praktiken” så utgår mycket från att samla på sig statistik och göra en analys utifrån det. Där får man mycket viktig information som är en bra grund för vidare arbete. Och som jag skrev i min blogg i höstas,http://ellensbloggfryshuset.blogspot.com/2011/01/steg-2-i-jamstalldhetsintegreringsarbet.html dela upp statistik på de diskrimineringsgrunder ni arbetar med redan från början och för statistik på allt. Det kommer ni att ha nytta av.
 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar