18.2.11

Ungdomsstyrelsens insynsråd

Så har jag då varit med på mitt första möte som ledamot i Ungdomsstyrelsens insynsråd, ett uppdrag som jag blivit utsedd till av Regeringen. Uppgifterna på första mötet var att gå genom delar av årsredovisningen och få en överblick av hela verksamheten och sen att få veta mer om en del av de uppdrag som Ungdomsstyrelsen arbetar med just nu.
Insynsrådet företräder det allmännas insyn i myndigheten, så vår uppgift är just att ha insyn och ge råd. Eller som det står i skriften från Riksdagskansliet: ”Insynsrådet vid de statliga myndigheterna har en viktig uppgift. Insynsrådets uppgift är att utöva insyn och ge myndighetschefen råd. Det tillgodoser behovet a en demokratisk insyn och medborgerligt inflytande.”
Det var intressant och såklart viktigt att få veta mer om myndighetens verksamhet. Bland annat lärde jag mig att de har en hel del jämställdhetsuppdrag, bland annat Gift mot sin vilja och en hel del arbete för att förebygga våld mot unga kvinnor
Ett av flera projekt som genererat intressanta skrifter är ”Unga, sex och internet”. Sedan 2008 har Ungdomsstyrelsen ett regeringsuppdrag kring unga, sex och internet där de ska förebygga och motverka att ungdomar blir sexuellt utnyttjade på nätet. Rapporten ”Se mig – unga om sex och internet” är en forskningsrapport som bygger på intervjuer med unga. De har även tagit fram ett metodmaterial till skola kring hur man kan lägga upp lektioner och diskussioner kring ämnet.
Jessica, min engagerade vän som jobbar som högstadielärare i Gävle ringde mig en dag.
- Vad ska jag göra? Jag vill bara ta hem dem allihop! Hur ska jag få dem att fatta? Tänk vad de kan få se och vara med om som inte är nåt bra!
Hon hade pratat med eleverna om nätet och speciellt kring pornografi. Hon ville få till en diskussion där hon kunde förmedla vikten av att veta vad man själv vill, vad som är realistiskt, vad som goda värden och vad som är motsatsen. Hennes intention var att hjälpa dem se och vara kritiska, men hon visste inte hur hon skulle göra.
Metodmaterialet ”Ses offline” är framtaget för henne och alla andra som jobbar med unga.


Är man mer intresserad av nätet och hur man kan möta ungdomar på deras egna arena har Fryshusets verksamhet ”Nätvandrarna” tillsammans med Motala kommun tagit fram ett mer generellt metodmaterial ”Nätvandra – En instruktion till samtal med unga online” kring hur man möter unga på nätet. Skriften ger en bild av varför och hur man kan använda internet i sitt arbete med ungdomar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar