4.2.11

En av våra grundstenar: Vi arbetar för jämställdhet, jämlikhet och lika rättigheter

Tre dagar av Future Search är just avslutade här på Fryshuset. 87 personer som i tre dagar diskuterade, lyssnade i arbetsgrupper, tvärgrupper, intressegrupper.
Future Search är en processmetod som handlar om att man ska ha all kompetens man behöver samlad i samma rum för att bygga den framtid man vill ha. Så förutom anställda på Fryshuset så fanns också representanter för unga, statliga myndigheter, kommuner, näringsliv, donatorer, ideella organisationer och föreningar på plats.
Sandra Janoff, som är ledare för Future Search Network (FSN), ett internationellt nätverk som erbjuder planeringshjälp över hela världen till den kostnad som sponsoren har råd med, ledde processen. Hon berättade att metoden har sin upprinnelse I en önskan att göra det mesta av de möten vi är med på, och i en vilja att göra gott I världen.
Första dagen diskuterade vi en hel del kring historia, vår egna personliga, Fryshusets och samhällets historia. På den ena väggen skrev vi alla ner avgörande livshändelser i våra liv. Födelse, död, sjukdom, resor och studier var återkommande. Några hade flytt från sina hemländer, andra hade anhöriga eller vänner som dött och åter andra hade fött barn, slutat med sitt missbruk, pluggat utomlands. Det som var slående när så många händelser var samlade på samma ställe var att detta är, oavsett vem du är, vad vi alla präglas av. Vår uppväxt, vår familj, våra vänner, både svåra och mindre svåra upplevelser.
Det är viktigt att komma ihåg när vi möter ungdomarna, alla har vi med oss vår personliga historia som fört oss precis just dit där vi är idag. Och då kan ett jobb, en period av pluggande, ett dödsfall, en resa, en sjukdom vara avgörande.
Det måste vi ta hänsyn till. Liksom vi på Fryshuset måste veta vad som pågår i samhället för att kunna arbeta på bästa sätt och spegla, möta upp de behov som finns. Vikten av omvärldsanalys och vikten av nära kontakt med unga är avgörande.
Delar av den andra dagen började vi söka efter grundstenar, common ground.”If there is a common ground in this room we´ll find it”, försäkrade Sandra oss.
Och mycket riktigt. På förmiddagen den tredje dagen hade vi alla enats om ett antal grundstenar för Fryshuset. Och jag kan stolt berätta att en av dem var:
Fryshuset arbetar för jämställdhet, jämlikhet och lika rättigheter.
Utifrån våra gemensamma grundstenar formulerade vi sedan som ett sista steg konkreta handlingsplaner utifrån vårt intresse- och ansvarsområde. Vi diskuterade också kring vilka andra personer och/eller aktörer som behöver vara delaktiga i det arbetet och la in dem i våra handlingsplaner.
Spännande och krävande arbete var det. Och nu, nu är bara resten kvar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar