10.2.11

Konferens om extremism


Första dagen på konferensen ”Learning from others” om extremism på Fryshuset, som anordnas av Exit, CIDES, University of St. Andrews och British Council.
”A conference about how we can use our experience from working with one violent subgroup to another”, som det står i programmet. Konferensens deltagare och föreläsare är en blandning av forskare, aktivister, tidigare medlemmar av extrema grupper, polisen med flera.

Jag har lyssnat på föredrag om SÄPOs rapport om islamistisk extremism i Sverige idag, om neofascism i Italien, om extremism i Slovakien och terrordåd i Grekland och som sista föreläsare innan Top Boy med Teater Fryshuset var David C. Brotherto från CUNY, tidigare också mentor till Camila Salazar Atias som är verksamhetsansvarig för CIDES (se bilden).
Han redogjorde om orsakerna till förekomsten av en global gängkultur, med fokus på Almighty Latin Kings and Queens Nation (A.L.K.Q.N). Bland annat pratade han om den extrema urbanisering som pågår idag, när så många växer upp utan vuxna, om betydelsen av ”narcotrafficking” som en möjlig väg i vissa länder den enda vägen till att få en inkomst, om städer i städer – när de rika skapar stora områden där de lever skyddade och aldrig behöver besöka en favela eller andra fattiga områden, no-go areas, och på så sätt stänger ute ”farliga klasser”. På så vis blir gängen en parallell stat som står för försvar och skydd.

Och så den (självklara) men ändå briljanta idén att forskning måste ske utifrån ett holistiskt perspektiv – forska på gängen utifrån att de är människor och vill ha precis det som alla andra människor vill ha. Och ta med dem i forskningen, fråga vad de vill. Och fråga mer än i tio minuter eller en timme, följ dem! I motsats till att studera dem utifrån våld, sex eller någon annan variabel. Och precis på det sättet forskade Camila Salazar Atias under 90-talet på Latin Queens i New York, alltså kvinnorna i A.L.K.Q.N – mycket intressant.
Och då ser man att A.L.K.Q.N gör just det som liberala stater uppmanar till: Do it yourself!
Här skapar de egna samhällen med egna socialsystem, gemenskap och tillhörighet. Det är okej när medelklassen ska göra det, men inte de här marginaliserade grupperna, menar David.

Imorgon fortsätter konferensen med fler föreläsningar med personer som jobbar på fältet och programmet utlovar även en del personliga erfarenheter.

Det skulle vara intressant med ett genusperspektiv på frågorna. Exit hade under en period en kvinna anställd som hade personlig erfarenhet av vit makt rörelsen, och hennes historia annorlunda jämfört med männens. Hittills har två diagram även visat jämförelse mellan kvinnor och män i kontexten kring våldsbenägenhet. Ces´t tout.

Idag publicerade även DN debatt http://www.dn.se/debatt/vit-makt-vald-ett-lika-stort-hot-som-islamisk-extremism
en artikel av Robert Örell, verksamhetsansvarig på Exit och Birgitta Ohlsson, EU minister, som även inledde konferensen.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar