8.2.11

Gästbloggar på Tema Likabehandling

Idag hade vi besök av Marcela Mella-Rinderud från Tema Likabehandling för att berätta om hur vi jobbar med jämställdhetsintegrering och tillgänglighet i Unga in. Från och med idag och två veckor framåt ska jag gästblogga på deras sida.Temat kommer vara samma som det är här på bloggen, med fokus på jämställdhetsintegrering och värderingsfrågor.
Tema Likabehandling är ett ESF projekt med uppdraget att samla in, analysera och sprida erfarenheter av likabehandlingsarbete i arbetslivet. De har en viktig uppgift i att försöka systematisera och sprida allt det bra arbete som görs i olika projekt både nationellt och internationellt.
Under våren kommer temagruppen ha jämställdhet i fokus och Unga in kommer vara med på flera olika konferenser och seminarier, bland annat som Tema Lika behandling är med och ordnar.


Det allra första gästbloggsinlägget var följande.


Att bredda och se nya möjligheter

2008 möttes Anders Carlberg, grundare av Fryshuset (http://www.fryshuset.se/) och Angeles Bermudez Svankvist, generaldirektör på Arbetsförmedlingen, på en gräsmatta i Almedalen. De pratade om de unga som inte finns i några av våra samhällssystem. Som inte jobbar, pluggar, är sjukskrivna eller får försörjningsstöd. Alla de som är någon annanstans. Vad kan vi göra för dem? Det var frågan som ledde till projektet Unga in (http://www.fryshuset.se/Fryshuset/fryshuset_unga_in.aspx) som idag finns på Fryshuset i Stockholm.
Vi har varit igång ett år nu och jobbar för att de som kommer till oss ska få möjligheter till jobb eller annan sysselsättning på lika villkor som alla andra.
Och lika villkor det innefattar rätt många aspekter, bland annat jämställdhetsintegreringen av projektet som är vad jag kommer att skriva om under de närmaste två veckorna här som gästbloggare. Men det innefattar också att lyfta den informella kompetens som alla människor har, allt det vi kan men som vi inte skriver in i ett traditionellt CV. Det innefattar att hitta samverkanssätt mellan olika aktörer för den unges bästa, möjligheten för dem som har arbetshinder av något slag att träffa arbetspsykolog, att jobba mot arbetsgivare och i alla sammanhang sätta den unge vi möter i fokus. Vi arbetar för att ta fram nya metoder och vi provar och utvärderar ständigt det vi gör. Också ur ett jämställdhetsperspektiv.

Under arbetet med jämställdhetsintegreringen har jag blivit övertygad om att ett väl genomfört värdegrundsarbete i organisationen, verksamheten och arbetsgruppen är en förutsättning för ett framgångsrikt och långsiktigt likabehandlingsarbete, där jämställdhetsintegrering är en del. Vi i Unga in har gjort en liten del av det arbetet.
När vår arbetsgrupp började diskutera jämställdhetsintegrering började vi i den kvalitativa delen, att problematisera våra attityder - det som i stor utsträckning handlar om de egna och verksamhetens värderingar. Alla läste delar ur ”Att göra kön” (http://www.adlibris.com/se/product.aspx?isbn=9100578525) av Ylva Elwin Novak och Heléne Thomsson, så att vi kunde föra en diskussion utifrån samma grundkunskap. Syftet var att vi skulle hitta en gemensam plattform att utgå från och resultatet blev att alla kunde enas om att vår uppgift är att bredda ungdomarnas val, oavsett våra egna åsikter och att alla som kommer till Unga in ska få samma möjligheter. Det är vår arbetsgrupps gemensamma värdegrund.
I praktiken betyder det många olika saker, i samtal med de unga, vid inbjudningar till rekryteringsträffar, föreläsningar och gruppaktiviteter, i kontakter med arbetsgivare, mentorer, samverkansparter – ja i allt arbete har vi som uppgift att inkludera alla på samma villkor, oavsett kön och vi måste hela tiden vara uppmärksamma på vårt eget bemötande.
Att sedan plocka ner det så att det blir konkret i det vardagliga arbetet är en annan sak. Och det gör vi just nu genom att utföra en 4R. (http://www.sweden.gov.se/content/1/c6/08/00/62/eb622408.pdf)
Det är en metod som man kan använda för att kartlägga och analysera en verksamhet ur ett jämställdhetsperspektiv. Kartläggningen syftar till att besvara frågan: Vem får vad på vilka villkor? Och analysen som följer på kartläggningen ger svar på frågan: Hur kan vi förbättra?
Vi är just nu på steg två av fyra i genomförandet och siktar på att vara klara med en åtgärdsplan för förbättringar under mars. Detta ska jag berätta mer om under de följande två veckorna (vi har redan häpnat när vi tittat på nya delar av vår statistik), liksom en hel del tankar kring värderingsarbetet som jag är övertygad om kan kopplas nära, nära ett sånt här arbete.
´til later!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar