17.1.11

Fryshusets konkreta värdegrundsarbete

Fryshuset har det pågått ett arbete kring värdegrunden under det senaste året. Små skillnader har gjorts i själva formuleringen av de fyra satser som värdegrunden består av, men det har också tillkommit punkter efter varje sats som syftar till att göra värdegrunden användbar för alla oss som arbetar i huset.
Eftersom min ambition med den här bloggen och jämställdhetsintegreringsarbetet är att det ska vara praktiskt och konkret i stor utsträckning är det intressant att lyfta Fryshusets värdegrund här. För, som sagt, det är i värdegrundsarbetet, självreflektionen och det egna ansvaret jag hamnar om och om igen när jag arbetar med den kvalitativa delen av jämställdhetsintegreringen som i så stor utsträckning handlar om var och en i arbetsgruppen, styrgruppen och andra inblandade.
Min förhoppning är att vår värdegrund ska inspirera andra, inte minst i hur man kan göra den så konkret som möjligt. Vi har alla ansvaret att i det dagliga arbetet visa på vad som är viktigt, vad vi står för och på så sätt leva värdegrunden, var vi än arbetar.

Frågar som jag kan ställa till mig själv utifrån värdegrunden är till exempel:

Under sats ett: När gav jag senast unga ansvar? På vilket sätt?
Under sats två: Är vi där unga är? Kan vi vara det oftare? På annat sätt?
Pratar vi verkligen om det som är viktigt? När gjorde vi det senast? Är det något vi borde prata om som är viktigt som vi väljer att inte prata om? Hur kan jag som chef bidra till att prata om det som är viktigt?
Under sats fyra: När agerade jag senast på ett sätt som var nyfiket?

Ja, ni förstår. Detta är självreflektion i allra högsta grad, och om jag ställer mig dessa frågor dagligen (jag har värdegrunden uppsatt så jag ser den vid mitt skrivbord), ja då har jag stora möjligheter att agera annorlunda.
Precis som de självreflekterande frågor som jag skrev om tidigare.

FRYSHUSETS VÄRDEGRUND

”Uppmuntran, förtroende, ansvar och kunskap bygger självkänsla och lyfter fram människors inneboende kraft ”
-I våra verksamheter ger vi unga ansvar
-Vi fokuserar på styrkor och möjligheter

”Fryshuset lyssnar på vad som händer i samhället och agerar direkt. Vi är inte rädda för det som är nytt och okänt. Vi ser möjligheter och mobiliserar krafter där andra bara ser problem. Vi provar oss fram, korrigerar och förbättrar ständigt våra metoder ”
-Vi är där unga är
-Vi vågar göra och prata om det som är viktigt
- Vi söker feedback och använder den för att förbättra det vi gör

"Fryshuset utgår från individens behov. Här står dörren alltid på glänt för den som vill engagera och utveckla sig, oavsett bakgrund.”
-Vi ser bortom handlingar och fasader och dömer inte personen
-Vi frågar oss alltid vad målgruppen tjänar på det vi gör

”Vi tror på respektfulla möten människor emellan där lusten att delta och gemensamma intressen överbryggar alla motsättningar, minskar olikheter och ökar förståelse.”
-Vi är nyfikna och försöker förstå.
-Vi skapar möten mellan människor som sällan träffas
- Vi skapar möjlighet för unga att hitta sammanhang och sin passion

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar