12.1.11

Steg 2 i jämställdhetsintegreringsarbetet: Kartlägg och analysera verksamheten

Parallellt med det kvalitativa arbete, som bland annat innefattar de självreflekterande frågorna som jag skrev om i december så ska vi nu genomföra 4R-metoden.

I JämStödspraktikan, den metodbok som utredningen om stöd för jämställdhetsintegrering, tagit fram, finns olika metoder för jämställdhetsarbete tydligt beskrivna. Där finns också en definition av en arbetsgång för hållbar jämställdhetsintegrering i form av en trappa, och enligt den är Unga in projektet nu på trappsteg 4-6: ”Inventera verksamheten, Kartlägg och analysera, Formulera mål och åtgärder.”
Vi tänker göra detta genom en metod som heter 4R, efter de fyra stegen Representation, Resurser, Realia och Realisera.

Förväntat resultat av 4R är:
* en bild av fördelningen av kvinnor och män inom verksamhetens olika delar och på alla nivåer
* en bild av hur resurserna fördelas mellan kvinnor och män
* en bild av de könsmönster som råder i organisationen och vilka effekter de får
* en plan för att åtgärda brister

Så nästa steg för oss är att göra en analys av all den statistik som vi har sedan ett år tillbaka.
Genom att utgå från det resultat vi får fram och ställa frågan: Hur många kvinnor/flickor och hur många män/pojkar? kan vi se vilka könsmönster som finns i verksamheten.

Fokus kommer att ligga på tre delar av projektet:

  • Inflödet – hur kommer deltagarna till oss? T ex var, när, hur får de kontakt med Unga in?
  • Processen när de är inne i projektet. T ex hur mycket tid får var och en? Vilka åtgärder bedöms varje individ att behöva? Vilka får vilka typer av korta jobb?
  • Utflödet – vad händer när de lämnar? T ex vilka får jobb/går till studier? Vilka droppar av utan att vi vet vad de gör?

Vi har just nu massor av variabler att ta hänsyn till, eftersom vi fick ett ovärderligt tips i början av projektet att dela upp all statistik (och det är en hel del) på kön. Och mycket riktigt har vi under tiden som projektet pågått sett behovet av statistik inom områden som vi inte kunde tänka oss var relevant när vi startade.
Nästa vecka ska jag och min kollega Andrea sätta oss och börja gå genom det som finns och plocka ut det som är väsentligt för att genomföra de första stegen i 4R. Målet är att vi ska ha en åtgärdsplan i mitten på mars, så att vi hinner genomföra de förändringar vi kommer fram till och se effekterna innan projekttiden löper ut i mars 2012.

Återkommer med uppdateringar om hur arbetet går framåt.

För övrigt... 
rekommenderar jag varmt att teckna en prenumeration på nättidningen "Feministiskt Perspektiv" på http://feministisktperspektiv.se/ 
Äntligen!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar