16.12.10

Steg ett i jämställdhetsintegrering- kunskap
Som ESF projekt har vi tillgång till en processtödjare inom jämställdhetsintegrering. Dennis Kullman på Länsstyrelsen är regional kontaktperson för Stockholm och den person som vi diskuterar med för att komma framåt i projektet vad gäller den här delen.
Han har utbildat arbetsgruppen så att vi alla har samma kunskap kring begrepp, Sveriges jämställdhetspolitiska mål och vad jämställdhetsintegrering är. I fredags fick också delar av styrgruppen i Unga in denna grundläggande utbildning.
Jag är övertygad om att det är en förutsättning att alla har samma grundkunskaper för att verksamheter ska bli verkligt jämställdhetsintegrerade. Utan kunskap är det svårt att lyfta blicken och se strukturerna som omger oss. Och eftersom jämställdhetsintegrering innebär att ett jämställdhetsperspektiv ska införlivas på alla nivåer är det viktigt att även styrgrupper, referensgrupper etc har nödvändig kunskap.

I arbetsgruppen följde vi upp utbildningen på Länsstyrelsen med att alla läste delar av ”Att göra kön” av Ylva Elvin-Nowak och Helene Thomsson, för att få fördjupad kunskap kring kön och genus. På det efterföljande mötet diskuterade vi vad vi läst utifrån exempel i vår verksamhet.
Nyckeln i diskussionen var att vi pratade om att "bredda" i motsats till att "ta bort". Att målet är att visa ungdomarna som kommer till oss de möjligheter som finns utan att de ska vara begränsade av föreställningar kring kön. Och det gäller hela verksamheten - vi som arbetar i projektet ska ha ett jämställdhetstänk i allt vi gör.

Det här ställer naturligtvis krav på att vi utarbetar metoder hur vi ska göra detta konkret. Ett arbete som handlar om det kvalitativa jämställdhetsarbetet; våra värderingar och vårt bemötande av ungdomarna och varandra.
Vilket jag återkommer till inom kort.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar