21.2.12

God verksamhet finns inom ramen för upphandlingssystemet


Tomas Tjajkovski skriver i SvD Brännpunkt http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/arbetsformedlingen-har-havererat_6867335.svd om som han säger, den kaotiska marknad som skapats p g a Arbetsförmedlingens upphandlingssystem. Han skriver, apropå upphandlingen om jobbcoacher att ”[…] när man fiskar efter aktörer med lågt pris håvar man in bottenskrapet. Lågt pris har ofta en orsak, som frånvaro av arbetssätt och utbildad personal.”
Fryshuset har varit en av Arbetsförmedlingens kompletterande aktörer vad gäller jobbcoaching från start och vi hoppas även få förnyat uppdrag nu när det nya uppdraget är igång.
Vi driver väl utarbetade arbetssätt och har mångårig erfarenhet att arbeta med människor som saknar sysselsättning. Vi är motsatsen till vad Tjajkovski pekar på som ”bottenskrapet”.  Vi har inom ramen för vårt anbud skapat metoder som verkligen gör det som Stefan Fölster och Björn Lindgren skriver i SvD den 9 februari beskriver som en av AFs viktigaste uppgift, och således en av våra viktigaste uppgifter som kompletterande aktör till myndigheten: ”En av Af:s viktigaste uppgifter är att fånga upp de som är arbetssökande och hjälpa dem rätt i en ny och mycket omtumlande situation. Att entusiasmera dessa människor till att göra mer än att bara gå igenom de lediga jobb som är utannonserade på Af:s och andra aktörers databaser är avgörande på många sätt.”
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/inget-skal-att-behalla-arbetsformedlingen_6838255.svd
Fryshusets styrka som aktör är att vi kan göra precis detta. Utvärderingar från våra deltagare inom jobbcoaching visar att de är mycket nöjda med sin tid hos oss, för att de blev sedda, respekterade och motiverade. Våra 27 års erfarenheter av att jobba med unga visar otvetydigt att det som behövs för att en människa ska känna sig motiverad är att hon är sedd och respekterad och att hon har ett visst eget handlingsutrymme. ¨

Arbetet med att stötta arbetslösa människor att hitta sin egen kompetens och sina drivkrafter kommer betala sig hundrafalt i framtiden eftersom det siktar mer mot en långsiktig etablering på arbetsmarknaden istället för en pinne för varje jobb personen sökt.

Fryshuset ser en möjlighet att vara en aktör på arbetsmarknaden, och önskar vi hade fler och större möjligheter till samarbete med stat, kommun och näringsliv för att kunna bidra med det som vi är bäst på; bemötande, motivation, att bygga utifrån värderingar, arbeta på individnivå och använda våra kontakter och nätverk för närhet till arbetsgivare.
Vi tror att samverkan mellan alla sektorerna och näringslivet är det enda sättet att nå verklig framgång på – det vill säga att vi kan använda alla resurser som ser så olika ut för parterna för att tillsammans hitta de bästa vägarna för att minska arbetslösheten.

Ta hjälp av oss som har väl fungerande verksamheter och som klarar att bli granskade och bygg utifrån det.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar