16.2.12

Det lönar sig att anmäla könsdiskriminerande reklam
Igår fick jag ett glädjande mail; 
Det var i december som jag gjorde en anmälan till RO om viss reklam på Ryanairs hemsida och tydligen var det inte bara jag som gjort det utan vi var sammanlagt 56 personer som anmält samt två organisationer; Föreningen Män för jämställdhet i Göteborg och Örebro Rättighetscenter.

"Reklamombudsmannen finner att reklamkampanjen är könsdiskriminerande. Den strider därmed mot artikel 4 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation."

Eftersom RO är en stiftelse har de inte rätt att döma ut vite eller annat, så i bästa fall innebär ett uttalande från RO dålig publicitet för företaget vilket i sin tur kan påverka deras fortsatta reklamkampanjer eller att kunder väljer ett annat bolag osv.
Stiftelsen RO är näringslivet och verkar för effektiv självsanering av marknadskommunikation. Och motsvarighet finns både inom och utanför EU.
Detta händer när RO finner reklam diskriminerande:

"När RO eller RON har meddelat ett uttalande skickas detta till både anmälare och annonsör. Tidigast två dagar senare publiceras uttalandet på www.reklamombudsmannen.org. Om RO eller RON bedömer att uttalandet är principiellt viktigt eller bedöms ha stort allmänintresse skickas även ett pressmeddelande. Eftersom RO/RON inte är en förening, myndighet eller domstol, kan inga viten, böter eller avgifter dömas ut om reklam fälls. Offentliggörandet är att likna vid en sanktion."
Se vidare på ROs hemsida.


Kort sagt: Det lönar sig att anmäla när man ser reklam som inte är okej.
1 kommentar:

  1. Yay! Jag anmälde Lovefilm för ett par veckor sen. Jag vill inte att mina barn ska få sunkiga könsnormer upptryckta i ansiktet i det offentliga rum som är allas. Det är ganska svårt att kämpa mot stereotypt könstänkande aktivt var dag, när det finns utrymme att ständigt rasera allt jobb man lägger ner. Två steg framåt och ett steg bak...

    SvaraRadera