29.9.11

Releasefest för "Jämställdhet i verksamhetsutveckling"

Arbetsmiljöforum bjöd igår in till release av boken "Jämställdhet i verksamhetsutveckling", en bok som jag verkligen ser fram emot att läsa. "Offentliga organisationer har en skyldighet att arbeta för jämställdhet både i sin verksamhet och för att påverka samhället i stort. Men vad är fruktbara strategier för ett hållbart utvecklingsarbete - hur går man till väga?"
Boken är delvis uppbyggd kring olika dilemman som behöver hanteras för att utvecklingsarbetet ska bli framgångsrikt och hållbart.

Jag lyssnade till ett intressant panelsamtal mellan Susanne Andersson, fil. dr Stockholms Universitet, Bruno Rudström, jämställdhetsstrateg Karlskoga och Degerfors kommun och Sara Molander, utvecklingsstrateg  i Eskilstuna kommun, ett samtal som leddes av Mika Fogelberg från SKL. Mika menade att det var en ovanlig bok på så sätt att den är uppbyggd kring olika reella dilemman som behöver hanteras och att dessa dilemman diskuteras både av praktiker och forskare. Vilket ju låter väldigt intressant. (Lyxigt nog fick vi som var där varsin bok så inom kort kan jag berätta här på bloggen och ge exempel.) På plats träffade jag, förutom bekanta på Tema Likabehandling, som var med och arrangerade också kollegor från Add Gender som jobbar inom organisationsutveckling och jämställdhet. 

Vidare talde panelen om vikten av att diskutera sin egen organisation och att det i ett jämställdhetsarbete finns möjlighet till just det. Vanligtvis finns inga forum för den typen av diskussioner. Jag tyckte det var en intressant iakttagelse. För lyckas man ha en lärande utvecklingsorganisation utifrån normer som mod och öppenhet - ja då kan man komma hur långt som helst i sin verksamhet, på alla sätt, inte bara vad gäller jämställdhet.
Och har man det perspektivet så kan kanske fler se nyttan i jämställdhetsintegreringsarbetet t ex, och kontakten med processtödjare kan "spilla över" på resten av verksamheten.

Boken kan användas som kurslitteratur inom t ex genusvetenskap och statsvetenskap men vänder sig också till praktiskt verksamma med intresse för förändringsprocesser i organisationer, verksamhetsutveckling, utvärdering och jämställdhet.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar