11.4.11

Socioekonomiska potential

Jag kommer precis från Ungdomsstyrelsens frukostmöte där Temagruppen Unga i arbetslivet presenterade sin nya rapport ”Det lönar sig En analys av 28 arbetsmarknadsprojekts samhällsekonomiska potential”, 2011:2.
Det blir den tredje av tre rapporter som hänger tätt samman och som också Suzanne Zander från Ungdomsstyrelsen kommer att prata om på Unga ins halvtidskonferens nu på torsdag här på Fryshuset.
Den första är ”Unga som är utanför arbetsmarknaden En socioekonomisk diskussion”, 2010:3 som Ungdomsstyrelsen beställde från Ingvar Nilsson inför Almedalen 2010. Rapporten är en diskussion med faktiska exempel på vad ungas marginalisering från arbetsmarknaden faktiskt kostar och vilka vinster som kan fås av att investera i att bryta ungas marginalisering från arbetsmarknaden. (På plats i publiken på torsdag kommer även Ingvar Nilsson vara. Och håll utkik efter Fryshuset i Almedalen i år. Även där kommer Ingvar Nilsson att medverka med sitt nya projekt som handlar om socioekonomiska beräkningar på flickors psykiska ohälsa.)
Den andra är ”Unga som varken arbetar eller studerar – hur många är de och vad gör de?”  2011:1 som presenterar en ny analysmodell för att beskriva unga mellan 16–25 år som varken ar­betar eller studerar. I rapporten ges en bild av hur många som varken arbetar eller studerar och vilka aktiviteter denna grupp befinner sig i. Och nu ”Det lönar sig” 2011:2
Läser man dessa tre rapporter så får man en god bild av både den socioekonomiska diskussionen och målgruppen unga utanför.
Unga in nämndes också som ett projekt som har en spännande metodutveckling, främst nämndes vi genom våra metoder att försöka hitta unga som ingår i den här målgruppen. I förprojekteringen finns också definierat att vi i slutrapporten även kommer inkludera en socioekonomisk beräkning.
Men nu först – väl mött på Unga ins halvtidskonferens på torsdag. Det finns några få platser kvar så är du intresserad så anmäl dig via Fryshusets hemsida.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar